השבוע התקיימה בגלזגו ועידת האקלים העולמית. מנהיגי העולם דנו באפשרויות להקטין את פליטת גזי החממה לאטמוספירה, בתקווה שהקטנה כזאת תעצור את ההתחממות הגלובלית או לפחות תאט את קצבה.

בגרף פה, אפשר לראות באופן די מובהק את מה שדי ידוע - ככל שמדינה עשירה יותר, היא מזהמת יותר את האויר. פלוס מינוס. יש קצת יוצאי דופן, אבל בגדול יש קשר כמעט ישר בין תמג לנפש לבין פליטת פחמן לאטמוספירה לנפש בחלוקה לפי מדינה.

הגרף מראה מדינות עם 20 מיליון תושבים ומעלה. זה יוצא די דומה אם לוקחים את כל המדינות. גודל הנקודות בגרף הזה יחסי לגודל האוכלוסיה בכל מדינה.

פה עם חלק משמות המדינות:

פליטת גזי חממה לנפש מול תוצר מקומי גולמי לנפש לפי מדינה

וגם אנחנו - חצי סיכה על מפת העולם אבל בכל זאת. לא הכי גרועים ונמצאים קצת מתחת לעקומה.

ראש הממשלה נפתלי בנט הציג את התכניות של ישראל להגיע לאפס פליטות גזי חממה עד שנת 2050. אפשר לראות פה עד כמה קשה להוריד את כמות הפליטת אפילו קצת לאורך זמן.

נקווה לאויר בריא ונקי בשנים ובעשורים הקרובים ולעתיד טוב לכדור הארץ ותושביו.

נתונים:   ourworldindata.org