מחירי הדירות בישראל בהשוואה לשכר הממוצע מ-2011

בממוצע יותר קשה לקנות דירה בתל אביב מבעבר זה ברור. וגם בעבר זה לא היה קל. חוץ מזה תל אביב ״מתרחקת״ ממדינת ישראל. מחירי הדירות עלו בצורה חדה יותר מהשכר הממוצע בכל ישראל. אבל יותר מכך, בתל אביב התרחקו המחירים גם ממחיר הדירה הממוצעת בכל ישראל