התפלגות הבחירות לפי אשכול מדד כלכלי חברתי.

איך מתפלגים מצביעי כל מפלגה בין אשכולות המדד כלכלי-חברתי? בין היתר מצביעי רעם ויהדות התורה נמצאים באשכולות המדד הכלכלי חברתי הנמוכים ביותר. מצביעי מרצ והעבודה באשכולות המדד כלכלי-חברתי הגבוהים ביותר בממוצע ולא רחוק מהם, מצביעי יש עתיד וכחול לבן. מצביעי הליכוד נמצאים בממוצע באשכול 6 של המדד, קצת מעל מצביעי ישראל ביתנו. נתונים על כל המפלגות בהמשך.

בסוף, אפשר לנסות לראות מדד כלכלי-חברתי ממוצע של מצביעי קואליצית בנט-לפיד ולתהות האם זו ממשלת ״ישראל הראשונה״ (יוצא בערך 7) מול מצביעי האופוזציה (בערך 5) ואיך הנתונים מתפלגים מזויות הסתכלות שוונות.

הנתונים משילוב של כמה מקומות ולא הכי קלים לעיבוד, אז טל״ח על הכל. משתדל להיות יסודי אבל יכולות ליפול טעויות.

הנתונים מבוססים על מידע ההצבעות הרשמי שפורסם פה עם קובץ להורדה של נתוני ההצבעות עבור כל קלפי.

המידע על אשכול מדד כלכלי חברתי (סוציו-אקונומי) של כל קלפי אפשר לקבל מהלמ״ס לפי יישוב ושכונה של מיקום הקלפי (אזור סטטיסטי כמו שקוראים לזה בלמ״ס).

קודם כל הנתונים כמו שהם, התפלגות ההצבעות בכל אשכול כלכלי-חברתי בנפרד. שזה במילים אחרות, איך היו נראות תוצאות הבחירות אם לכל אשכול כלכלי-חברתי היתה כנסת משל עצמו. משהו כזה:

להשוואה, תוצאות הבחירות הרשמיות:

אותו דבר (בערך) בגרף אחד:

אותו דבר לפי חלוקה ל-2 בלבד, אשכולות 1-5 מול אשכולות 6-10 ותוצאות הבחירות המלאות:

מזוית הפוכה, כל מפלגה ואיך התפלגו הקולות שלה בין אשכולות המדד הכלכלי-חברתי (הערה: האשכולות אינם שווים בגודלם במספר המצביעים, מה שיוצר עיוות מסויים פה בתצוגה זאת). פה הכללתי גם את המפלגה ״הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה״ ומפלגת ״רפא – רק בריאות בראשות דוקטור אריה אבני״ שלא עברו את אחוז החסימה אך קיבלו מספר לא מבוטל של קולות.

אותו דבר אבל חלוקה ל-2: סך ההצבעות לקואליציית בנט-לפיד מול סך ההצבעות לשאר, בכל אשכול. אולי זה הגרף שאמור להראות שקואליציית בנט-לפיד היתה קואליציית ״ישראל הראשונה״ כפי שנטען במקומות מסויימים. אפשר לראות שאכן מפלגות הקואליציה קיבלו יותר קולות באשכולות הגבוהים, אבל התבנית לא כזו מובהקת. קולות מפלגות האופוזיציה מתפלגים באופן יחסית אחיד בין האשכולות 1-7 או אפילו 1-9 עם מעל 100 אלף קולות בכל אשכול.

אם עושים ממוצע משוקלל:

המצביע הממוצע של מפלגות הקואליציה נמצא במדד כלכלי חברתי 7

המצביע הממוצע של מפלגות האופוזיציה נמצא במדד כלכלי חברתי 5

בקואליציית בנט-לפיד השתתפו: יש עתיד, ימינה, כחול לבן, מפלגת העבודה, תקוה חדשה, מרצ, רעם.

באופוזיציה לממשלה זו השתתפו: הליכוד, שס, יהדות התורה, הציונות הדתית והרשימה המשותפת.

שפטו בעצמכם:

על גרף אחד זה בערך ככה:

פלוס-מינוס אם מתאימים התפלגות נורמלית למצביעי קואליציה-אופזיציה (תודה מ.):

לסיכום, ממוצע משוקלל המדד הכלכלי חברתי של מצביעי כל מפלגה. כלומר, מצביעים של מפלגת רעם, נמצאים בממוצע באשכול כלכלי-חברתי 2.1 וככה הלאה:

רעם: 2.1

יהדות התורה: 2.3

הרשימה המשותפת: 4

שס: 4.2

הציונות הדתית: 5.2

ישראל ביתנו 5.9

הליכוד: 6

ימינה: 6.6

תקוה חדשה: 6.9

יש עתיד: 7.479

כחול לבן: 7.483

מפלגת העבודה: 7.54

מרצ: 7.67

ככה זה נראה בגרף אחד עם ההתפלגות של מצביעי כל מפלגה באשכולות השונים:

טלח.

מידע:

תוצאות הבחירות לכנסת ה-24

התאמת קלפיות לפי אזור סטטיסטי

אשכול כלכלי חברתי של כל אזור סטטיסטי

מידע מפורסר:

כל המידע על כל ההצבעות בכל קלפי, אזורים סטטיסטיים ואשכולות בקובץ מסודר למי שרוצה להתעמק:

המידע מאוחד לפי מפלגה ואשכול כלכלי חברתי

הערה

לאחר הפירסום של הנתונים פה, מצאתי שחלק מהנתונים לגבי ההצבעות בישובים ערביים לא היו מדוייקים ב-100%. הסיבה היא שההצבעה בהרבה מהישובים הערביים לא מתבצעת לפי אזור מגורים. וזה מייצר קצת חוסר עקביות בקבצי הלמס שמחברים קלפי לאזור סוציו-אקונומי וגם נתונים חסרים. אפשר להתגבר על זה חלקית - אבל זה כבר לבחירות הבאות ולא משפיע באופן מאוד משמעותי על הנקודות שעלו פה.