הקורונה בישראל ובראשות הפלסטינית - תמונת מצב ונתונים מאוחדים - מאי 2021

חיים פה כחמישה מיליון פלסטינים שהם אינם אזרחי מדינת ישראל. נשאלת השאלה, האם ישראל, כמובילת העולם בחיסונים צריכה לתת את דעתה על מצב הקורונה אצל התושבים הפלסטינים שבין הים לירדן? אפשר להסכים שחובה לפחות לדעת מה קורה