האם נגמרה הקורונה בישראל? בינתיים המצב עבור אזרחי ישראל נראה טוב מאוד. נכון לעכשיו, אזרחי ישראל הם מהמחוסנים ביותר בעולם. בשלב זה נראה שהחיסונים אפקטיביים ביותר, גם עבור כל הוריאנטים המוכרים ומחלת הקורונה בישראל בדעיכה לכיוון מספרים אפסיים.

אבל... חיים פה גם כחמישה מיליון פלסטינים שהם אינם אזרחי מדינת ישראל. נשאלת השאלה, האם ישראל, כמובילת העולם בחיסונים צריכה לתת את דעתה על מצב הקורונה אצל התושבים הפלסטינים שבין הים לירדן? אפשר להסכים שחובה לפחות לדעת מה קורה.

אז - תמונת מצב הקורונה נכון להיום תחילת מאי 2021, בקרב התושבים החיים בשטח שבמפה הזאת.

נסתכל על נתוני הקורונה בישראל, בראשות הפלסטינית (בקבצי המידע של ourworldindata.org - ״פלסטין״) וגם על נתונים מאוחדים כדי לנסות להבין את המצב בכל השטח הנל.

חיוביים חדשים ליום למיליון תושבים

״הגלים״ כמו שאומרים:

המצב ברשות הפלסטינית הוא קצת יותר טוב משיא מסויים שהיה באפריל. בישראל כידוע, המספרים של מאומתים חדשים כרגע נמוכים מאוד. בגרף האדום הנתונים המאוחדים של מאומתים למיליון בישראל+הראשות הפלסטינית.

מתים למיליון

סימנים לא טובים בראשות הפלסטינית עם יותר מ20 מתים ליום ולא ברור אם במגמת ירידה. באפריל לפי הנתונים פה, מתו 622 פלסטינים מקורונה (בישראל 152 באותה תקופה) נראית ירידה מסויימת בשבועיים האחרונים אבל קשה לדעת בוודאות וביום ראשון, 2.5, דווח על 23 מתים מקונה. באותו יום מת אזרח ישראלי אחד מקורונה לפי נתוני משרד הבריאות. גם הגרף האדום המאוחד לישראל+הראשות הפלסטינית לא ברור אם במגמת ירידה מובהקת.

חיסונים

הכוכב הגדול של התקופה במדינת ישראל שאזרחיה הם המחוסנים ביותר בעולם. מה שמעלה שאלות, האם לא ראוי להציע תמיכה רבה יותר לשכנינו ולאנשים שחיים כאן ביניינו? את מי זה מעניין, אנחנו עסוקים בבחירות 5,4,3,....

מידע: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations