עוד השוואות ורוב הדברים כבר נאמרו פה

סגירת בתי הספר במדינות ה-oecd בתקופת הקורונה:

מידע

מידע על סגירת בתי ספר באתר אונסקו