התפלגות תוצאות הבחירות לכנסת ה-25, שהתקיימו ב-1 בנובמבר 2022, לפי אשכול מדד כלכלי חברתי.

המפלגה שמצביעיה בממוצע הם באשכול הסוציואקונומי (כלכלי-חברתי) הגבוה ביותר (הכי ״עשירים״) היא יש עתיד, אחריה במדד זה מצביעי העבודה ומרצ. מצד שני, לא כל האנשים החיים באזורים עם מדד סוציו-אקונומי גבוה, מצביעים למפלגות אלה. למעשה, הליכוד היא המפלגה השניה בגודלה אם סופרים קולות רק באשכולות הגבוהים 6-10 וכמעט תיקו עם יש עתיד במספר הקולות. אפילו באשכול 10 בלבד, הליכוד היא המפלגה השלישית בגודלה, עם בערך 15% מהקולות, בערך תיקו עם המחנה הממלכתי שבמקום השני וכמו העבודה ומרצ ביחד.

המפלגות שמצביעיהם הם באשכולות הנמוכים ביותר הן: יהדות התורה, בלד, רעם וחדש-תעל. כחצי מהקולות באשכול 1, הנמוך ביותר, הן של יהדות התורה.

אפשר להסתכל על הנתונים מכל מיני זויות, למשל קואליציה מול אופוזיציה - בהמשך.

ככה היו נראות תוצאות הבחירות אם היו נערכות בכל אשכול סוציו-אקונומי בנפרד.

להשוואה - אלה הן תוצאות הבחירות לכנסת ה-25 בכלל האוכלוסיה.

אותם נתונים בטבלה אחת:

מעניין לחלק לשתיים. סיכום ההצבעות באשכולות המדד הכלכלי חברתי הנמוכים 1-5 מול התוצאות באשכולות הגבוהים 6-10. סוג של ישראל הראשונה/ישראל השניה ובהשוואה לתוצאות הכלליות.

מפלגות קואליציית נתניהו (הליכוד+הציונות הדתית+שס+יהדות התורה) קיבלו בבחירות 48.4% מהקולות (בכנסת 64 מנדטים שהם 53.3% מהכנסת). באשכולות 1-5 מפלגות הקואליציה ביחד קיבלו כ-56.9% מהקולות. כ-8.5% יותר.

התפלגות מצביעי כל מפלגה בנפרד. בקרב מצביעי הליכוד, האשכול הנפוץ ביותר הוא - 7. יש עתיד - 9

ככב זה נראה קואליציה (ליכוד+הציונות הדתית+יהדות התורה+שס) מול אופוזציה בכל אשכול.

אותו גרף אבל מוחלק. יתרון לקואליציה באשכולות המרכזיים ולאופוזיציה בגבוהים, עם זאת התמונה מורכבת.

כאן מצביעי כל מפלגה בכל אשכול (באחוזים מסך מצביעי המפלגה) והאשכול הממוצע של מצביעי כל מפלגה.

טלח.

מידע:

תוצאות הבחירות לכנסת ה-24

התאמת קלפיות לפי אזור סטטיסטי

אשכול כלכלי חברתי של כל אזור סטטיסטי

הבחירות לכנסת ה-24 - חלוקה לפי אשכול סוציו-אקונומי (כולל טעות קטנה שמצוינת בסוף ובשאיפה נתקן מתישהו)

מידע מפורסר:

כל המידע על כל ההצבעות בכל קלפי, אזורים סטטיסטיים ואשכולות בקובץ מסודר למי שרוצה להתעמק:

המידע מאוחד לפי מפלגה ואשכול כלכלי חברתי